НАДІЙНІСТЬ, ТЕХНІЧНЕ ДІАГНОСТУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ГІДРО- І ПНЕВМОПРИВОДІВ

Купить НАДІЙНІСТЬ, ТЕХНІЧНЕ ДІАГНОСТУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ГІДРО- І ПНЕВМОПРИВОДІВ

Описано методи прикладної теорії надійності систем гідро- і пневмоприводів та основи їх технічного діагностування. Розглянуто фізичні та аналітичні моделі відмов, методи розрахунку і прогнозування показників надійності та їх зв’язок з економічною ефективністю. Наведено методику прогнозування зміни технічного стану систем гідро- і пневмоприводів в процесі експлуатації. Висвітлено організацію технічного обслуговування та експлуатації. Запропоновано рекомендації щодо оптимізації контролю їх технічного...

Нет в наличии
150 грн.

ВСТУП

Завдяки своїм відомим перевагам гідравлічні приводи знайшли широке застосування у різних галузях машинобудування як виконавчі механізми сучасних мехатронних модулів, систем управління виробничими процесами, технологічними та мобільними машинами. При цьому рівень використання гідравлічних приводів у машинах є непрямим показником їх технічного рівня. Відповідно до ДСТУ 3455.3-96 гідравлічний привід – сукупність пристроїв з одним або декількома об’ємними гідравлічними двигунами для приведення в рух механізмів і машин за допомогою рідини під тиском.
Одним з основних показників технічного рівня машини, який значною мірою визначає її конкурентоспроможність, є надійність. Надійність гідравлічного приводу визначається як властивість виконувати задані функції, зберігаючи в часі значення встановлених експлуатаційних показників у заданих межах, які відповідають заданим режимам та умовам використання, технічного обслуговування, ремонту, зберігання і транспортування. Забезпечення надійності гідравлічних приводів при експлуатації пов’язано з технічним діагностуванням, метою якого є виявлення відмов та несправностей на ранніх стадіях їх розвитку. Надійність та довговічність гідравлічних (пневматичних) приводів машин закладається на етапі проектування, забезпечується в процесі виробництва і підтримується на заданому рівні під час експлуатації.
Забезпечення надійності та довговічності гідравлічних (пневматичних) приводів є складним завданням, яке потребує комплексного вирішення на всіх етапах життєвого циклу машини, на основі якісного і кількісного аналізу причин відмов, аналізу впливу зовнішніх (експлуатаційних) та внутрішніх (проектно-виробничих) факторів на працездатність, протікання фізичних процесів у гідравлічних (пневматичних) приводах при їх роботі. Оскільки зовнішні і внутрішні фактори, які впливають на працездатність та відмови машини, є випадковими, основою теорії надійності, крім теорії, гідро- пневмоприводів, є теорія випадкових процесів і теорія імовірності.

Використання технічного діагностування забезпечує встановлення характеру зміни при експлуатації не тільки технічного стану гідравлічного приводу машин, а і визначення системи їх обслуговування та ремонту, адже саме технічне діагностування є необхідною умовою переходу на прогресивні методи технічного обслуговування та ремонту гідравлічних приводів за технічним станом.
Навчальний посібник написано відповідно до навчальних програм дисциплін «Експлуатація, обслуговування та надійність гідравлічних машин і гідроприводів» та «Діагностика та контроль гідро-, пневмоприводів», які викладаються студентам Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» під час підготовки бакалаврів і магістрів за напрямом 131 – «Прикладна механіка» зі спеціалізації 131 - 06 – «Гідравлічні машини, гідропривід та гідропневмоавтоматика». Опанування матеріалу навчального посібника допоможе студенту оволодіти основами теорії надійності, технічного діагностування, експлуатації та обслуговування гідравлічних машин, гідро-, пневмоприводів технологічних і мобільних машин, визначати показники їх надійності, вибирати діагностичні параметри, ознайомитися з особливостями їх конструктивного виконання, основними параметрами і характеристиками, а також робочими процесами, які мають місце під час їх експлуатації.
Матеріал посібника структурований за модульним принципом, він складається з трьох модулів:
– модуль I «Надійність гідравлічних машин та гідро-, пневмоприводів»;
– модуль ІІ «Технічне діагностування та контроль гідро-, пневмоприводів»;
– модуль IІI «Експлуатація та обслуговування гідравлічних машин та гідро-, пневмоприводів».
У модулі I викладено основні загальні положення прикладної теорії надійності гідравлічних машин, гідро-, пневмоприводів технологічних та мобільних машин. Розглянуто фізичні і математичні моделі відмов елементів гідро-, пневмоприводів. Описано методи розрахунку і прогнозування показників надійності гідравлічних машин, гідропневмоприводів на етапі проектування та експлуатації. Наведено приклади розрахунку показників надійності та економічної ефективності елементів, машин і систем гідро- пневмоприводів.
У модулі II висвітлено основні загальні положення теорії діагностування гідравлічних машин, гідроприводів технологічних та мобільних машин. Вньому розглянуто задачі технічного діагностування, види технічного стану та технічного діагностування гідроприводів, діагностичні параметри гідроприводів, їх вибір і властивості. Висвітлено принципи побудови діагностичних моделей гідравлічних приводів, а саме аналітичних, структурно- функціональних, ієрархічних, логічних та графів причинно-наслідкових зв’язків. Описано методи нормованих параметрів: часовий; статопараметричний; силовий; еталонних модулів. Велику увагу приділено методу амплітудно-фазових характеристик та методу еталонних осцилограм. Розглядаючи методи діагностування гідравлічних приводів за параметрами робочої рідини, докладно висвітлено методи та засоби контролю технічного стану робочої рідини. Описано віброакустичні та термодинамічні методи діагностування та резервування гідро-, пневмоприводів, оптимізація режимів їх технічного обслуговування.
Модуль IIІ присвячено вивченню організації технічного обслуговування та експлуатації гідравлічних машин і гідро-, пневмоприводів. Розглянуто вибір типу робочої рідини, її фільтрацію та регенерацію. Наведено дані щодо технічного обслуговування систем гідро-, пневмоприводів, гідравлічних та пневматичних пристроїв. Особливу увагу приділено системам регенерації, фільтрації робочих рідин, підготовки стисненого повітря і зменшення шуму та вібрації гідропневмоустаткування.

У навчальному посібнику враховуються особливості конструктивного виконання елементів та систем гідравлічних і пневматичних приводів. Зокрема, робота гідравлічних систем з номінальним тиском від 16 до 28 МПа, виникнення пульсації тиску та кавітаційних явищ в елементах гідроприводу тощо.
Під час підготовки навчального посібника використовувався багаторічний досвід викладання навчальних дисциплін «Експлуатація, обслуговування та надійність гідравлічних машин і гідроприводів» і
«Діагностика та контроль гідро-, пнемоприводів» у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут», а також досвід провідних підприємств України з розроблення систем та елементів гідро-, пневмоприводу і гідропневмоавтоматики, контролю їх технічного стану, діагностування та експлуатації.
Автори висловлюють щиру подяку рецензентам навчального посібника професорам О.Ф. Луговському і А.І. Панченку за зауваження, які були враховані під час доопрацювання рукопису.

Автор4 Свинаренко М.С.
Автор3 Дмитрієнко О.В.
Автор2 Лебедєв А.Ю.
Город издания Харків
ISBN 978-617-7541-61-4
УДК 62-85. 681.587
Автор
Издательство ФЛП Панов А.Н.
Дата издания 2018
Язык укр
Кол-во страниц 520
Формат страниц А5
Жанр Научное
ББК А65
Автор5 Андренко П.М.

Теги: НАДІЙНІСТЬ ТЕХНІЧНЕ ДІАГНОСТУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ГІДРО- І ПНЕВМОПРИВОДІВ

НАДІЙНІСТЬ, ТЕХНІЧНЕ ДІАГНОСТУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ГІДРО- І ПНЕВМОПРИВОДІВ отзывы

Оставьте отзыв об этом товаре первым!