ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ РЕПЕРТУАРНОМУ ТЕАТРІ

Купить ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ РЕПЕРТУАРНОМУ ТЕАТРІ

Монографія є одним з небагатьох україномовних видань, що присвячені пошуку шляхів для формування організаційно-економічних умов вдосконалення театральної справи в сучасній Україні. Для наукових співробітників, зайнятих дослідженнями економіки та управління театральними закладами, а також викладачів, аспірантів і студентів, пов’язаних у своїй діяльності з викладанням і вивченням даної проблематики.

Нет в наличии
150 грн.

ЗМІСТ
Розділ 1. Теоретико-методологічні уявлення про господарювання
та управління в сфері театрального мистецтва
1.1 Законодавчо-нормативне підґрунтя існування сучасного українського
репертуарного театру
1.2 Економічний внесок театрів у життєдіяльність соціуму
1.3 Управління сучасним українським репертуарним театром
1.4 Аналіз перешкод на шляхах розвитку сучасних українських
репертуарних театрів
Висновки по розділу 1
Розділ 2. Формування передумов забезпечення ефективного розвитку українського репертуарного театру
2.1. Цінністно-орієнтована організація діяльності як запорука успішності сучасного українського репертуарного театру.
2.2. Ефективне управління внутрішнім середовищем українського репертуарного театру, спрямованого на розвиток за ринкових умов господарювання
2.3. Формування бази для проектного підходу в організації діяльності сучасного українського репертуарного театру
2.4 Розбудова маркетингової складової в управлінні сучасним репертуарним театром
Висновки по розділу 2
Розділ 3. Емпіричні дослідження напрямів та можливостей подальшого розвитку сучасного українського репертуарного театру (на прикладі ХАТМК)
3.1 Загальна характеристика поточного стану та можливих напрямків розвитку ХАТМК як суб’єкту господарювання
3.2 Причинно-наслідковий підхід до розробки шляхів розвитку ХАТМК .
3.3 Створення «дорожньої» карти можливого розвитку ХАТМК та відповідної збалансованої системи показників
3.4 Ціннісно-орієнтоване управління персоналом ХАТМК на тлі його соціологічних досліджень
3.5 До оцінки бюджетного забезпечення ХАТМК
Висновки по розділу 3
Висновки
Список використаних джерел
Додаток А. Прийоми якісного дослідження динамічних систем на площині
Додаток Б. Теоретичні уявлення про синергетичне управління
Додаток В. Місце та особливості прийняття рішень у людському мозку
Додаток Г. Основні відомості про ХАТМК
Додаток Д. Репертуар ХАТМК у сезоні 2017/2018 р.р
Додаток Е. Конкурентне середовище ХАТМК
Додаток Є. Соціологічна анкета

ВСТУП

Створення нової України із гідним, досконалим майбутнім зможе відбутися лише при умові національної самоідентифікації людей, які проживають на українських землях. Щоб таке стало можливим, державі необхідна сучасна і постійно працююча програма розбудови української культурної політики як духовної основи національної консолідації на тлі подолання ієрархії культур [119, С. 63; 199, С.16]. В якості однієї з сил, що може успішно працювати на велику мету, виступає театральне мистецтво, яке завжди прищеплювало норми і цінності, що «працюють» на майбутнє суспільства [247, С. 31-37].
Театр для певної кількості людей є своєрідним «храмом гідності» (як Храм Творця для людини релігійної), в якому формують і підживлюють якості, що за творчою ініціативою нобелівських лауреатів Теодора Шульца (1979 р.) і Гері Беккера (1992 р.) називають складовими «людського капіталу» [341, с.459; 30, с.473; 334]. Капітал же, як стверджував Карл Маркс [146, с.320], – це самозростаюча цінність (благо), яка здатна генерувати з часом потік доходів у грошовому вимірі. Таким чином, згідно із законами формальної логіки (на кшталт «…кум мого кума – мій кум») театри можна віднести до інституцій економічної сфери, які, за фактом, «несуть золоті яйця». Не зрозуміло тільки: (1) чому сучасні українські репертуарні театри (які виконують державотворне завдання і тому утримуються за рахунок державних або регіональних бюджетів) стрімко прямують до занепаду? і (2) як це зупинити і виправити? Дана публікація є спробою авторів знайти відповіді або шляхи до них.
Приступаючи до спроб, доцільно згадати, що завжди одним із найважливіших, найактуальніших завдань до будь-якого соціуму було вирішення всіх питань, щодо його подальшого та невпинного соціально-економічного розвитку. Запорукою цього була, є і буде людина зі всіма її здібностями до праці. Необхідно відзначити, що така точка зору не нова, бо наголошувалася всіма більш-менш відомими на протязі останніх трьох століть фахівцями-економістами.
З другої половини ХХ століття погляд на людину в якості рушійної сили в розвитку економіки будь-якого рівня набув "другого дихання" у зв’язку із формуванням так званої теорії людського капіталу. Останній став визнаною економічною категорією, котра характеризує, по-перш за все, сукупність сформованих і розвинених в результаті інвестицій продуктивних здібностей, особистих рис і мотивацій особистостей, які знаходяться в їх власності, і, по-друге, використовується в економічній діяльності, сприяє зростанню продуктивності праці, завдяки чому впливає на зростання доходів (заробітків) свого власника і національного доходу (що і обумовлює суспільний розвиток нації). Поза усяких сумнівів стала зрозумілою важливість для всіх економічних рівнів господарювання наявність та стан такого капіталу.
Серед впливових факторів, від яких залежать продуктивні здатності людини, відзначаються такі її здібності, як інтелект, емоційність та креативність. Все перелічене значною мірою визначається культурним устроєм життя людини. Сфера культури, як відомо [281, с.7], уявляє з себе конкретну сферу життєдіяльності суспільства, яка вміщує у собі різноманітні дії із збереження і використання культурно-історичної спадщини (музейна, бібліотечна і архівна справа, національні й місцеві традиції, свята тощо), художню освіту та дитячу творчість, мистецтво (театральне, музичне) та таке інше. Вказана діяльність здійснюється організаціями, закладами, підприємствами різноманітної відомчої приналежності (державними, муніципальними, приватними та громадськими організаціями) та форми власності, а також приватними особами.
Треба визнати, на жаль, що соціально-економічні зміни в Україні, які прийшли із незалежністю, суттєво погіршили сферу культурного життя людей, коли вони не отримують достатньо «ні хліба, ні видовищ».

Автор2 І.О. Коваль
Город издания Харків
ISBN 978-966-8944-62-8
УДК 338.4: 658.5: 792.5
Автор
Издательство ФЛП Мезина В.В,
Дата издания 2018
Язык укр
Кол-во страниц 320
Формат страниц А5
Жанр Научное
ББК С 32

Теги: ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ РЕПЕРТУАРНОМУ ТЕАТРІ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ РЕПЕРТУАРНОМУ ТЕАТРІ отзывы

Оставьте отзыв об этом товаре первым!