НАРИСИ ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ПРИКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ НАУК В УКРАЇНІ