Соціально-психологічні детермінанти виникнення бойового стресу у військовослужбовців – учасників антитерористичної операції