ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ В ІНЖЕНЕРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДАХ ЗАДАЧ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

Купить ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ В ІНЖЕНЕРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДАХ ЗАДАЧ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

У підручнику розглянуті питання оцінки економічної ефективності ін-вестицій в електроенергетиці, сучасні методи пошуку та аналізу оптимальних рішень. Наводиться методика оцінки базових оптимальних параметрів елект-ричних мереж у передпроектних рішеннях. Розглянуто економічну ефектив-ність інвестицій в об’єкти проектування та від впровадження інноваційних технологій енергозбереження. Представлено техніко-економічний аналіз по-вітряних ліній різної конструкції й обґрунтовано пріоритетний напрямок їх...

Нет в наличии
6 756,76 грн.

ПЕРЕДМОВА

Розвиток економіки України в ринкових формах господарювання пов'язаний з активізацією процесів розвитку електроенергетичної галузі. Конкурентоспроможність в галузі залежить від здатності використовувати нову техніку і технологію, забезпечувати найбільш ефективне використання фінансових, трудових і енергетичних ресурсів. Оцінити та порівняти ступінь ефективності інвестування технічних рішень й організаційних заходів при проектуванні і експлуатації об’єктів електроенергетики дозволяють техніко-економічні дослідження.

Основна мета підручника сприяти навикам обґрунтування економічних рішень задач електроенергетики в ринкових формах господарювання, які відображаються на зміні ціноутворення та формуванні інвестування в електроенергетиці. Враховуючи, що техніко-економічний аналіз об’єктів електроенергетики ускладнений неповнотою інформації у підручнику представлено критеріальний метод, який дозволяє прийняти оптимальне рішення в умов-них грошових одиницях (г.о.), які й використані при розрахунках в прикладах задач, що наведені в підручнику.

У першому розділі представлена й обґрунтована концепція основних положень і методика оцінки економічних рішень. Розкрито питання техніко-економічних рішень із урахуванням фактору часу та інфляції. Приділено увагу оцінці ризику при економічному обґрунтуванні рішень і питанням ухвалення рішення в умовах невизначеності.

У другому розділі сформульовані загальні принципи техніко-економічних завдань енергетики в умовах неповноти вихідних даних. Відображено деякі напрямки пошуку оптимальних рішень, які широко впроваджуються в енергетиці. Розглянуто основні положення критеріального методу, що базується на теорії подібності і нелінійному програмуванні, а також розглянуті завдання в умовах багатоцільової оптимізації та невизначеності стану оточуючого середовища.

У третьому розділі виконаний економічний аналіз структури ліній електропередачі і шкали потужностей трансформаторів 6-10-35 кВ.

У четвертому розділі представлена оцінка ефективності інвестицій у проектних рішеннях, сутність якої полягає у використанні методики розрахунку в умовах ринкових відносин. Ілюстрація оцінки представлена на прикладах завдань електроенергетики.

У п'ятому розділі оцінюється економічна ефективність від впровадження інноваційних технологій енергозбереження.

У шостому розділі представлено техніко-економічний аналіз повітряних ліній різної конструкції й обґрунтовано пріоритетний напрямок їх проектування.

Автор4 ЧЕРЕМІСІН М. М.
Автор3 МОРОЗ О. М.
Автор2 ЧЕРКАШИНА В. В.
Город издания Харків
ISBN 978-617-7541-91-1
Авторский знак Ч46
УДК 621.311
Автор
Издательство ФЛП Панов А.Н.
Дата издания 2018
Язык укр
Кол-во страниц 222
Формат страниц А5
Жанр Учебное
Иллюстрации черно-белые
Тип переплета Твердый

ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ В ІНЖЕНЕРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДАХ ЗАДАЧ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ отзывы

Оставьте отзыв об этом товаре первым!