ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИХ ЗАХОДІВ ЗІ СТУДЕНТАМИ МИСТЕЦЬКОГО ПРОФІЛЮ

Купить ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИХ ЗАХОДІВ ЗІ СТУДЕНТАМИ МИСТЕЦЬКОГО ПРОФІЛЮ

У навчально-методичному посібнику подано методичні, практичні матеріали, узагальнено й систематизовано досвід організації та проведення культурно-мистецьких заходів, які посідають чільне місце в системі підготовки студентів. До навчально-методичного посібника «Організація та проведення культурно-мистецьких заходів зі студентами мистецького профілю» додається електронний диск, на якому розміщено твори українських композиторів, що звучали в культурно-мистецькому заході «Музика моєї країни» у рамках...

Нет в наличии
5 405,41 грн.

ПЕРЕДМОВА

У другій частині навчально-методичного посібника продовжується тематика культурно-мистецьких заходів у рамках творчої програми «Українське музичне мистецтво в європейському співтоваристві», що є власною розробкою автора.

В останні роки зростає потреба у висококваліфікованих фахівцях, які здатні творчо розв’язувати проблемні завдання, застосовувати набуті знання й уміння на практиці, бути ініціативною, інтелектуальною, духовно збагаченою особистістю. Одним із методичних засобів, що формують креативну людину, позитивно впливають на її розвиток є культурно-мистецькі заходи (далі – КМЗ). Сприйняття широким колом студентської молоді та викладачів такої форми роботи, як КМЗ охоплюють аудиторну, позааудиторну діяльність, що ґрунтуються на виховних принципах. Але в той же час вони мають просвітницький характер і спрямовані на формування людяності, чуйності, моральної відповідальності, допомагають особистості розібратись у собі, здійснити власні пошуки самореалізації.

Варто підкреслити, що студентське життя не обмежується лише освітнім процесом. Адже молодь має не тільки здобувати професійні знання, виробляти вміння, а й збагачуватися духовно, підвищувати власний культурний рівень, навчатися спілкуватися й отримувати насолоду від мистецтва [14, с. 195]. Такий підхід надасть студентові можливість зрозуміти себе, критично оцінити професійні можливості, сформувати власний досвід, проявити себе як активну особистість.

У посібнику детально охарактеризовано роль педагога в організації та проведенні КМЗ, де здійснюється виховний вплив на особистість. Належна увага приділяється процесу адаптації студентів до сучасних умов вищої школи, серед яких суттєвим є не лише пристосування особистості, а й готовність до активної співпраці з педагогічним та студентським колективами, участь в аудиторних та позааудиторних заходах, де відбувається прагнення молоді застосовувати сформовані знання, уміння, здібності в практику. У цьому аспекті слушним є зауваження Г. Пономарьової: «для фахової підготовки майбутніх педагогів важливо все: культура організації і проведення… практичних занять за всіма навчальними дисциплінами, всі позааудиторні заходи…» .

Мета навчально-методичного посібника полягає як у висвітлені теоретичних засад культурно-мистецької діяльності, так й у наданні практичних рекомендацій щодо створення реальних умов для самореалізації, самотворчості, самозорієнтованості майбутніх учителів музичного мистецтва.

Відповідно до цього автор пропонує наступну структуру посібника:

Перший розділ – Методика організації культурно-мистецьких заходів – містить у собі загальну характеристику, специфіку організації та проведення цих процесів зі студентами; визначає роль педагога в адаптації студентів до участі в КМЗ, які є фактором професійного становлення майбутнього вчителя музичного мистецтва.

Другий розділ – Участь у культурно-мистецьких заходах як умова професійної підготовки студентів – розкриває виховні аспекти підготовки майбутніх фахівців до участі в цій діяльності.

Третій розділ – Реалізація культурно-мистецьких ідей у практичній діяльності студентів – висвітлює практичне застосування здобутих спеціальних умінь і знань у професійній діяльності.

Таким чином, структурна організація посібника представлена наступними етапами соціалізації студентської молоді: залучення студентів до культурно-мистецьких заходів і їхня готовність до виконання соціальної функції у суспільстві.

Город издания Харків
ISBN 978-617-7541-92-8
Авторский знак Д 69
УДК 378.091.33-027.22:78.091(075)
Автор
Издательство ФЛП Панов А.Н.
Дата издания 2018
Язык укр
Кол-во страниц 107
Формат страниц А4
Жанр Учебное
Иллюстрации нет
Тип переплета Мягкий

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИХ ЗАХОДІВ ЗІ СТУДЕНТАМИ МИСТЕЦЬКОГО ПРОФІЛЮ отзывы

Оставьте отзыв об этом товаре первым!