ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

Купить ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

У підручнику наведено теоретичні основи професійної безпеки та збереження здоров’я працівників, безпеки життєдіяльності при надзвичайних ситуаціях. Підручник розроблено відповідно до навчальної програми з «Основ професійної безпеки та здоров’я людини», яку розроблено кафедрою «Охорони праці та навколишнього середовища» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» у 2016 році. Методичною основою розробці курсу та відповідних розділів, були курси «Безпека життєдіяльності...

Нет в наличии
9 459,46 грн.

ВСТУП

Загальна характеристика стану професійної безпеки та здоров’я

Сучасний цикл розвитку суспільства не має аналогів в історії, так як пов`язаний з отриманням максимального прибутку та з монополістичним розвитком економіки, збільшенням виробництва зброї, в тому числі хімічної та ядерної, марнотратним використанням ресурсів в індустріальному виробництві, яке базується на ідеї підкорення природи, необдуманому вичерпуванні її багатств,концентрації величезних мас людей у мегаполісах. Сучасний життєвий процес людини відбувається в умовах загострення екологічної ситуації, соціальних та воєнних суперечностей, суттєвих змін у техногенній сфері, які мають місце поруч із самими сучасними досягненнями людства на початку 21 сторіччя.

За даними ВООЗ, у світі 9 відсотків усіх випадків смертності та 16 інвалідності настають внаслідок травматизму. Екзогенний ризик смертності становить понад 83 випадки на 100 тис. населення світу. Щорічні економічні збитки, пов'язані з виплатою компенсацій, втратою робочого часу, перервами у виробничій сфері, видатками на медичне обслуговування та іншими витратами, становлять 1,25 трлн доларів США (4% світового валового внутрішнього продукту).

Для того, щоб уникнути глобальних необоротних процесів, необхідна реалізація ідеї стійкого розвитку суспільства, яка ґрунтується на використанні ресурсозберігаючих та екологічно чистих технологій, на дбайливому відношенні до людини та навколишнього середовища.

Теперішній час на Україні відбувається багато подій (антитерористична операція на сході країни, терористичні акції у містах, вкрай високий рівень травмувань та загибелі людей на дорогах, незадовільний стан безпеки працівників на виробництві та високий рівень професійних захворювань, та інші), які дають підстави робити висновок що загальний стан безпеки у країні вкрай незадовільний, а тому треба більше приділяти уваги цим питанням.

Сучасні технології не можуть вирішити остаточно питання збереження життя та здоров’я людини але дозволяють, при виконанні вимог певних стандартів та норм наблизити його до прийнятного рівня ризику, який відповідає європейським та світовим.

Державна Концепція безпеки життєдіяльності людини в України, направлена на досягнення гармонії між людьми, суспільством та природою.

Курс «Основи професійної безпеки та здоров’я людини» складається зbтрьох розділів, які розглядають: теоретичні основи безпеки життєдіяльності людини, професійну безпеку та збереження здоров’я працівників, та безпеку життєдіяльності при надзвичайних ситуаціях. Курс розроблено відповідно до навчальної програми з «Основ професійної безпеки та здоров’я людини», яку розроблено кафедрою «Охорони праці та навколишнього середовища» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» у 2016 році. Методичною основою розробці курсу та відповідних розділів, були курси «Безпека життєдіяльності людини» та «Основи охорони праці». Необхідність втілення нового курсу було викликано змінами, які відбулись у 2016 – 2017 роках із вищезгаданими курсами та втіленням нових підходів у їх викладанні.

Підручник було розроблено колективом авторів до складу якого увійшли професори – Березуцький В.В. (загальна редакція, вступ, 1.1, 1.3, та 2.1, 3.3 підрозділи), Васьковец Л.А. (1.2, 2.6 та 2.14 підрозділи), Горбенко В.В. (1.3, 2.4 –2.5, 2.13 підрозділи, Райко В.Ф. (1.4, 1.5 та 2.2 – 2.3, 3.4 підрозділи) та доцент Янчик О.Г. (2.7 – 2.12 та 3.1 – 3.2 підрозділи) які на протязі багатьох років викладали дисципліни з основ охорони праці, безпеки життєдіяльності, екології та інші. Досвід, який було накопичено, реалізовано у відомих вже навчальних посібниках «Основи охорони праці», «Безпека життєдіяльності», «Екологія» та інших, виданих Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут», кафедрою «Охорони праці та навколишнього середовища».

Актуальність викладання дисциплін із сучасного напрямку цивільної безпеки, насамперед викликано необхідністю збереження досвіду, який було накопичено за попередні роки та перетворення цього досвіду у новий формат, який відповідає європейським та світовим нормам. Таким загально визнаним форматом є напрям – професійна безпека та здоров’я, а саме «Occupational safety andhealth» (OSH). Наближуючись до європейських вимог та стандартів, наша країна все більше потребує фахівців рівня, який буде відповідати світовим, тому необхідно втілювати у навчальний процес сучасні технології освіти та відповідні підручники.

Автор4 Васьковец Л.А.
Автор3 Горбенко В.В.
Автор2 Янчик О.Г.
Город издания Харків
ISBN 978-617-7541-94-2
Авторский знак О 75
УДК 614.8:574.2
Автор
Издательство ФЛП Панов А.Н.
Дата издания 2018
Язык укр
Кол-во страниц 553
Формат страниц А5
Жанр Научное, Учебное
Иллюстрации черно-белые
Тип переплета Твердый
Автор5 Райко В.Ф.

ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ отзывы

Оставьте отзыв об этом товаре первым!